Grøn Rehabilitering

HYLLESLETTERNE – GRØN REHABILITERING

  • til kommuner, skoler, jobcentre, private, virksomheder

Et tilbud til mennesker ramt af stress, angst, psykosociale vanskeligheder, skolevægring mm. som  påvirker den enkeltes dagligdag, arbejdsevne og livskvalitet.

Hyllesletterne tilbyder
forløb med natur og dyr for unge/voksne. Vores arbejde er fagligt velfunderet, både når det gælder de konkrete faglige kompetencer på stedet og med hensyn til viden om natur og dyr’s positive indvirkning i rehabiliteringsforløb.

Formålet
Formålet med opholdet er, at deltagerne opnår en ro, en vej til recovery, hvor de bedre kan medvirke til at skabe løsninger for deres eget liv, at deltageren har overskud til at medvirke til at samarbejde om konkrete tiltag efter forløbet. Metoderne hentes fra forskning om natur og dyr’s gunstige virkning på nervesystemet, både når det gælder stress, angst, kognition, opmærksomhed og relationskompetencer.

Grøn rehabilitering med natur, dyr og landbrug giver hjernen en pause og styrker kroppens evne til at restituere. Der er mulighed for at fremme Low Arousal tilstande, så der kommer en helbredende ro, der gør at man igen kan få overskud til at se på sit liv og medvirke til løsninger.

Kendetegnet ved Grøn Rehabilitering hos Hyllesletterne er, at det er et privat dagtilbud af kortere forløb, 12 – 14 uger, som lader deltageren i ro. Eneste krav er deltagelse i daglige årstidsbestemte gøremål og aktiviteter med dyr, på gården eller i naturen; at man følger rytmen på stedet.
Mobiltlf., internet og andre elektroniske medier er sat på pause, det gælder også brug af stimulanser som alkohol, hash og ikke ordineret medicin.
For at sikre den nødvendige ro og den størst mulige effekt er evt. handletiltag fra myndighedsside eller andre, sat på pause under forløbet.

Efter en på forhånd aftalt periode, evalueres forløbet.

Fysiske rammer
Udendørs er der marker, skov, folde, dyrehold og baner. Udendørs arealer er under udvikling mhp shelter, bålpladser, naturrum.
Indendørs større rum til samtale, pause, frokost samt evt små “kursusforløb” hvis der er særlige emner der er vigtige. Der er toilet med bad.
Til vores sted er vil der i perioder og efter behov også være tilknyttet andre fagpersoner (lærer, pædagog, sygeplejrske med speciale i recovery, psykiatri mm.) som vil indgå i forløbene

Kontakt os for tilbud til den enkelte borger.